webzwierzak.eu

Dane osobowe Litwinów i Estończyków
Jarek 05.02.2021

Obywatele Litwy mają wiele problemów z danymi osobowymi. Wydawać by się mogło, że problem ten nie dotyczy innych obywateli Unii Europejskiej. LIT-POL to jednak sposób na uzyskanie pozytywnych danych o Litwinach, a co za tym idzie na znaczne obniżenie poziomu zaufania do naszego rządu. Jak postępować z litewskim pr


Czytaj więcej...