webzwierzak.eu

Dane osobowe Litwinów i Estończyków
Jarek 05.02.2021

Polecane: http://owczarki-gawra.pl

Obywatele Litwy mają wiele problemów z danymi osobowymi. Wydawać by się mogło, że problem ten nie dotyczy innych obywateli Unii Europejskiej. LIT-POL to jednak sposób na uzyskanie pozytywnych danych o Litwinach, a co za tym idzie na znaczne obniżenie poziomu zaufania do naszego rządu.

Jak postępować z litewskim prawem dotyczącym prywatności?

Aby móc w pełni uczestniczyć w funkcjonowaniu kraju, należy dokładnie przestrzegać zasad związanych z "wyglądem" i "autentycznością" osób, których dane dotyczą, w zakresie ujawniania danych. Jednak żadne prawo nie przewiduje szczegółowej ochrony danych osobowych Litwinów. Często są one trudne do zastosowania ze względu na brak precyzyjnych przepisów. Nawet jeśli dane są przetwarzane indywidualnie, należy uzyskać zgodę odpowiedniej osoby, aby móc bezproblemowo usunąć dane z komputera np. Z telefonu komórkowego. Zgoda ta obowiązuje niezależnie od tego, czy dane są przetwarzane w postaci wiadomości e-mail czy SMS. Zgoda jest zwykle wyrażana drogą e-mailową i musi zostać odebrana przez "posiadanie" lub powiadomienie o "posiadaniu" SMS-em. W przypadku wiadomości SMS wystarczy wysłać wiadomość tekstową z danymi. Jeśli dane przetwarzane są w innej formie - na przykład poprzez umieszczenie wiadomości SMS - lepiej napisać wyjaśnienie na piśmie.

Jak dobrowolnie usunąć dane?

Możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. Jeśli jest to litewski organ ochrony danych, zwykle mają one dość duże doświadczenie w rozpatrywaniu skarg. W takim przypadku lepiej wybrać rzetelnego i doświadczonego prawnika, który zrobi za nas wszystko, niezależnie czy mamy do czynienia z firmą czy korporacją. W przypadku, gdy sprawa wymaga pilnego działania - w takim przypadku najlepiej wybrać radcę prawnego mającego doświadczenie w takich sprawach oraz prawników zatrudnionych w kancelariach ochrony danych.

Artykuł powstał we współpracy z firmą www.kancelaria-wrest.

Tagi: przypadku, ochrony, danek, dane techniczne, dane osobowe, dane koronawirus, dane wrażliwe, danek beata,